Special Thanks

 

For their invaluable feedback, their love and support

Marwan Sanoussi & George Rois of Quinta Essentia
Vasilis Kamakaris of Hyper Light Up
Panagiotis Grigoropoulos of VideoGamer Greece
George Sakalis of Gsak
Babis Gialamas of Lama Games TV
Harry Saxon
Steve Stivaktis of Steve’s Doodles
August Arsenis of Kaissa Victorias

Apostolos Bellos
George Bratsos
Marilena Doukaki
Apostolis Koutsokalis
Vangelis Marmaras
Dimitris “Skiarxon”┬áPapapoulios
Marina Papoulia
George Prountzos
Giannis Targontsidis